Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2018 tarihli ve 31623108 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-622.01 Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No: 35 34425 Tophane/İstanbul İlgi: 08.11.2017 tarihli ve 2017/5313-EA sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda, ihracat beyannamelerinin geciktirilmeksizin kapatılmasını öngören 2013/30 sayılı Genelgemizden bahisle, ihracat gümrük idaresinden Tl, T2 ve TIR karnesiyle transit rejimi altında çıkış gümrük idaresine sevk edilen ve fiili ihracatı gerçekleştirilen eşyaya ilişkin ihracat…

Yük Teslim Talimat Formu İçin Tavan Ücret Uygulaması

Ulaşatırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelgesi (Yük teslim talimat formu için tavan ücret uygulaması) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Sayı : 21536506-155.99-E.433                                                                                                                           03.01.2018 Konu : Yük teslim talimat formu. VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ DERNEĞİNE Kılıç Ali Paşa Mah. İlyas Çelebi Sok. No.23 34433 Cihangir Beyoğlu/İstanbul GENELGE 2018/1 İlgi: 17.05.2011 tarihli ve 14765 sayılı yazımız. İlgi yazımız ile denizyolu ile gelen yükün…

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/1) (16.01.2018 t. 30303 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 3907.61.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 16/10/2017 tarihli ve 2017/10972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir. (2) Tarife kontenjanı miktarı,…