Gümrükler Genel Müdürlüğünün 30.01.2018 tarihli ve 31623108 sayılı yazısı (İhracat Beyannamelerinin Kapatılması)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-622.01 Konu : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No: 35 34425 Tophane/İstanbul İlgi: 08.11.2017 tarihli ve 2017/5313-EA sayılı yazınız. İlgide kayıtlı yazınızda, ihracat beyannamelerinin geciktirilmeksizin kapatılmasını öngören 2013/30 sayılı Genelgemizden bahisle, ihracat gümrük idaresinden Tl, T2 ve TIR karnesiyle transit rejimi altında çıkış gümrük idaresine sevk edilen ve fiili ihracatı gerçekleştirilen eşyaya ilişkin ihracat…